Start

1. trwa nabór wniosków o stypendium szkolne na rok 2011/2012. Termin składania wniosków do 15 wrzesień 2011 r.

2. nabór wniosków o fundusz alimentacyjny - do 31 października 2011 r.

3. nabór wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - do 30 listopada 2011 r.

4. dofinansowanie do posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł na osobę.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS