Start Stypendia Szkolne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYPADA W DNIACH OD 01.09.2020 r do 15.09.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa rodzic oraz pełnoletni uczeń.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r)

2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308,00 zł x ha przeliczeniowy.

Poprawiony (niedziela, 30 sierpnia 2020 23:02)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że termin składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 przypada w dniach od 02.09.2013r do 16.09.2013r.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł na członka rodziny.

Załączniki
Pobierz (stypendium szkolne - wniosek.pdf)stypendium szkolne - wniosek.pdf[ ]445 Kb

Poprawiony (środa, 28 sierpnia 2013 06:03)

 

Stypendium szkolne realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr XLIV/295/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Od 01.09.2010 r. realizatorem stypendiów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Udzielana jest pomoc materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe wynosi 351,00 zł na członka rodziny.

 

W okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. do ośrodka pomocy społecznej zostało złożonych 165 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, w tym :

- 121 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,

- 44 osoby otrzymały decyzję odmowną.

Pełny koszt stypendium szkolnego wyniósł – 41 130,00 zł

- wkład własny gminy – 7 259,00 zł

- dotacja – 33 871,00 zł

Druga transza wypłaty stypendium szkolnego była realizowana w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

Środki finansowe dotacji celowej przeznaczone na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wynosiły 61 058,40,00zł z tego:

– wkład własny gminy - 10 176,40

– dotacja - 50 882,00

W okresie od 01.09.2011r do 30.06.2012 r udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej dla 148 uczniów na kwotę:

Od 01.09.2011r do 31.12.2011r

– wkład własny gminy – 4 730,80zł

– dotacja - 23 654,00zł

Od 01.01.2012 r do 30.06.2012r

– wkład własny gminy – 5 272,80zł

– dotacja - 26 364,00zł

Uwaga !!!

Termin składania wniosków do stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 przypada w dniach od 01.09.2012r do 15.09.2012r.

 

Załączniki
Pobierz (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf[ ]131 Kb
Pobierz (wzór wniosku.pdf)Wzór wniosku.pdf[ ]143 Kb

Poprawiony (poniedziałek, 20 sierpnia 2012 22:10)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS