Start Punkt Informacyjny Dla Osób Niepełnosprawnych oraz Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie odpłatności za wypożyczenie sprzętu rechabilitacyjnego z zasobów Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Nagłowicach.

Załączniki
Pobierz (zarzadzenie.pdf)zarzadzenie.pdf[ ]674 Kb
 

PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ul . Parkowa 2
28-362 Nagłowice
tel. 41-38-183-00
wtorek , czwartek od 8 30 do 12 30

Mając na uwadze problemy osób niepełnosprawnych z dostępem do profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego Gmina Nagłowice złożyła wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

i uruchomiła :

Punkt Informacyjny Dla Osób Niepełnosprawnych oraz Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Z pomocy Punktu mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , bez względu na wiek.

Punkt mieści się w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach ul. Parkowa 2 . wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 12.30. We wtorki w godzinach od 12.30 do 14.30 wykonywana jest rehabilitacja oraz masaż leczniczy osób kierowanych na te zabiegi przez odpowiednich lekarzy specjalistów. Zabiegi te wykonywane są w ośrodku zdrowia lub w domu pacjenta w zależności od stanu zdrowia chorego.

Punkt informacyjny działa na zasadzie udzielania nieodpłatnych porad

beneficjentom, członkom ich rodzin i opiekunom ze szczególnym uwzględnieniem :

a) bezpiecznego użytkowania sprzętu,

b) zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy ,

c) łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością,

d) podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentem,

e) prowadzenia spotkań grupowych lub indywidualnych beneficjentów ze specjalistami na przykład psychologiem.

Celem działania Punktu jest również wypożyczanie i nauka obsługi sprzętów rehabilitacyjnych oraz urządzeń pomocniczych.

Sprzęt rehabilitacyjny jest wypożyczany nieodpłatnie na podstawie umów zawieranych z beneficjentami lub ich przedstawicielami.

Dokumenty niezbędne do wypożyczenia sprzętu :

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty dotyczące określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego – czasu jego eksploatacji,

- kserokopia dowodu osobistego,

- upoważnienie.

Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem rehabilitacyjnym:

1-balkoniki,

2-chodziki na kółkach,

3-ciśnieniomierze,

4-kołnierze ortopedyczne,

5-krążki przeciwodleżynowe,

6-krzesła rehabilitacyjne,

7-kule łokciowe i pachowe,

8-laski,

9-łóżka rehabilitacyjne na pilota,

10-maty gimnastyczne,

11-materace przeciwodleżynowe,

12-poduszki przeciwodleżynowe,

13-piłki lekarskie,

14-piłki z rogami,

15-rowery rehabilitacyjne,

16-schodki,

17-stoły do masażu,

18-steppery,

19-toalety przenośne składane,

20 trenery dłoni,

21-wagi łazienkowe,

22-wózki inwalidzkie.

Punkt swoją działalnością obejmuje teren Gminy Nagłowice oraz sąsiadujące gminy ( w ramach powiatu jędrzejowskiego ).

Informacje na temat Punktu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach oraz osobiście w siedzibie Punktu informacyjnego.

Nr tel. 41-38-18-300 – w godzinach urzędowania Punktu

lub 41-38-146-19 – w pozostałe dni tygodnia.


Wypożyczalnia Wypożyczalnia Wypożyczalnia
Wypożyczalnia Wypożyczalnia  

Poprawiony (niedziela, 17 lipca 2011 23:35)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS