Start Informacje

ROZPRACUJ_TO_logo_www_tloSamorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach uczestnicząc w projekcie "RozPRACUJ to z biblioteką" aplikowało o pozyskanie grantu w wysokości 4400 PLN na realizację działań związanych z lokalnym rynkiem pracy. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Biblioteka otrzymała grant, dzięki któremu mogliśmy zrealizować projekt szkoleniowy dla bezrobotnych kobiet z terenu gminy Nagłowice pn. "Więcej umiem - więcej mogę". Projekt ma na celu zwiększanie szans na znalezienie pracy i aktywnego kreowania swojej przyszłości zawodowej w branży gastronomicznej przez 10 osobową grupę kobiet bezrobotnych lub poszukujących pracy w wieku 20-35 lat z terenu gminy Nagłowice.

Poprawiony (poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:46)

Więcej…

 

ROZPRACUJ_TO_logo_www_tlo„Więcej umiem - więcej mogę" w bibliotece w Nagłowicach

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „ Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką" realizuje projekt szkoleniowy dla bezrobotnych kobiet z terenu gminy Nagłowice pn. „Więcej umiem - więcej mogę". Projekt ma na celu zwiększanie szans na znalezienie pracy i aktywnego kreowania swojej przyszłości zawodowej w branży gastronomicznej przez 10 osobową grupę kobiet bezrobotnych lub poszukujących pracy w wieku 20-35 lat z terenu gminy Nagłowice.

W ramach Projektu paniom z terenu gminy Nagłowice, które wyrażą chęć uczestnictwa, Biblioteka oferuje spotkanie z doradcą zawodowym, warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych i kurs kelnerski trwający 30 godz. Po ukończeniu kursu uczestniczki otrzymają stosowne zaświadczenie i certyfikat. Udział w tych szkoleniach jest bezpłatny. Podczas kursu będą zapewnione materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz ciepły posiłek.

Nabór do Projektu „Więcej umiem - więcej mogę" Biblioteka będzie prowadzić od 3 do 23 marca 2014. Zainteresowane panie w wieku 20 – 35 lat, bezrobotne, zamieszkałe na terenie gminy Nagłowice prosimy o kontakt z Samorządowym Centrum Bibliotek i Kultury „ Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach, ul. K. Walewskiego 7/1, tel. 41 38145 70. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, w przydatku większej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprawiony (poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:41)

 

ROZPRACUJ_TO_logo_www_tlo

"RozPRACUJ to z biblioteką" w Samorządowym Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach

Do projektu "RozPRACUJ to z biblioteką" aplikowało 60 bibliotek gminnych z trzech województw : łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Finalistami rekrutacji do projektu "RozPRACUJ to z biblioteką" zostało 37 bibliotek i do tej grupy należy również Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach.

We wszystkich tych miejscowościach biblioteki będą wspierać mieszkańców, którzy szukają pracy albo myślą o jej zmianie.

Każda biblioteka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzymała następujące wsparcie:

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przeznaczony do użytku publicznego:

  • biblioteka gminna: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne , ekran i rzutnik, aparat cyfrowy;
  • filie biblioteki: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy.

2. Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, których elementem było udzielanie wsparcia użytkownikom biblioteki.

3. Warsztaty planowania rozwoju bibliotek, w których uczestniczyli bibliotekarze oraz inne zainteresowane aktywne osoby, chcące współtworzyć strategię biblioteki (m.in. w obszarze rynku pracy i doradztwa zawodowego).

4. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego.

Było to szkolenie specjalistyczne, które miało na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i lokalnych działaczy w zakresie doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form wsparcia indywidualnego (konsultacji) oraz wsparcia dla grup (spotkania, warsztaty).

Na terenie Gminy Nagłowice projekt realizują 3 biblioteki – Samorządowa Biblioteka w Nagłowicach, Filialna Biblioteka Samorządowa w Trzcińcu oraz Filialna Biblioteka Samorządowa w Desznie. Dzięki udziałowi w projekcie, biblioteki stały się miejscem, w którym mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnych technologii ułatwiających im wyszukiwaniu informacji związanych z rynkiem pracy, napisać CV, list motywacyjny, skorzystać z poczty elektronicznej. We wszystkich tych czynnościach użytkowników wspierają bibliotekarze.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek.

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

dyr. Lidia Titow

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 22:31)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS