Start Edycja 2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Wyrozumska zam. Skroniów, 28-300 Jędrzejów. Szczegóły w załączniku poniżej.

Załączniki
Pobierz (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[ ]1656 Kb
Pobierz (Wyniki naboru.pdf)Wyniki naboru.pdf[ ]296 Kb

Poprawiony (poniedziałek, 03 czerwca 2013 20:00)

Więcej…

 

Informujemy że, zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu systemowego "Razem Łatwiej". Podczas rekrutacji zachowano zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Ostatecznie w projekcie weźmie udział 11 kobiet, na listę rezerwową zakwalifikowały się 2 kobiety. Z każdą z uczestniczką zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji.

W 2013 r. GOPS planuje dla beneficjentów projektu zorganizować:

1. Spotkania indywidualne i/lub grupowe z psychologiem,

2. Spotkania indywidualne i /lub grupowe z doradcą zawodowym,

3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe : opiekun osób starszych, sprzedawca, kucharz, florysta

4. Wycieczka integracyjna dla uczestników projektu i ich rodzin,

5. Wsparcie finansowe.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo i osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założeniem jest również wzmocnienie motywacji do działania, wiary we własne siły, podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiające powrót na rynek pracy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje że, rozpoczyna tegoroczną edycję projektu systemowego "Razem łatwiej".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione (rolnicy) w wieku aktywności zawodowej.

GOPS oferuje w ramach projektu skorzystanie z :

- usług psychologa,

- usług doradcy zawodowego,

- ukończenia kursu zawodowego zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami,

- otrzymania wsparcie dochodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby GOPS w miesiącach luty – marzec , wówczas nastąpi rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach , ul. Mikołaja Reja 5 w dni robocze w godzinach

od 7:15 do 15:15 telefon - 41 38 146 19.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS