Start Edycja 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w 2008 roku realizował

projekt systemowy pn. "Razem łatwiej"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach zorganizował szkolenie dla 12 uczestników w kierunku świadczenia pomocy sąsiedzkiej w formie usług opiekuńczych.

Beneficjenci ostateczni projektu brali udział w szkoleniach o tematyce:

1. Opieka i organizacja opieki nad osobą starszą i przewlekle chorą

2. Podstawy rehabilitacji i masażu

3. Zajęcia z psychologiem

W trakcie zajęć – dzieci uczestników projektu miały zapewniony pobyt w świetlicy środowiskowej w Ślęcinie. W czasie trwania projektu zorganizowano bezpłatny dowóz BO na szkolenia. Uczestnikom zapewniono materiały dydaktyczne, piśmiennicze, poczęstunek, warsztaty, kursy, pokrycie kosztów badań lekarskich.

W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny do Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach gdzie osoby biorące udział w szkoleniu miały możliwość zaobserwowania pomocy świadczonej osobom starszym i przewlekle chorym w profesjonalnej placówce opiekuńczej. Wyjazd połączono ze zwiedzaniem Okolic Kurozwęk.

Koszt ogólny projektu – 20 857,41

środki unijne - 18 667,38

Wkład własny - 2 190,03

"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008
"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008


"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008
"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008
"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008
"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008


"Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008 "Razem Łatwiej" - 2008
"Razem Łatwiej" - 2008   

 

 

 

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS